EKOFRE

EKOFRE´s Energiutredning är en konsulttjänst som tillgodoser ett behov för att för en fastighetsägare som vill göra en förändring i en del av sin fastighet.

Det kan vara en konsultation med besök på plats med energirådgivning med fokus på värme, ventilation och varmvatten elanvändning. Upprättande av tillståndsprotokoll m.m.

Förslag till åtgärder lämnas muntligt och i en skriftlig rapport med olika bilagor beroende på vad utredningens syfte har vart.

 

 

Tillbaka           Kontakt